Case

Strikte scheiding van kerk en staat is er niet

Negentig procent van de financiering van het Leger des Heils komt van de overheid

Toekenningen Veni 2018

154 onderzoekers ontvangen Veni van 250.000 euro

Publieksevenement

Uw vraag in de 25e Nationale Wetenschapsquiz?

NWO en VPRO dagen u uit om vóór 31 augustus een vraag in te sturen.

Nieuwe NWO-strategie 2019-2022

Verbinden van wetenschap en samenleving

Onze financieringsinstrumenten

NWO implementeert in de loop van 2018 in alle domeinen een vereenvoudigd financieringsinstrumentarium. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor de eerste calls die volgens dit nieuwe model zijn vormgegeven. NWO en ZonMw kondigen wijzigingen in lopende instrumenten tenminste zes maanden voordat de wijziging in gaat aan via hun websites.

Recent opengesteld voor aanvragen: